Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2013

mWriter
21:53
2604 99e8
Onion soup!   The best idea to spend evenings wit friends :-)

February 27 2013

mWriter
21:50
7957 3ba1 420
Reposted frommuch-pain much-pain
mWriter
19:08
how long can you pretend, everything's fine?

February 17 2013

mWriter
23:07

February 13 2013

mWriter
22:02

February 09 2013

mWriter
18:04
This moment when you realize you're totally alone, no matter how many people surrounding you, even if there is only one person you love...
Sitting here alone, crying with this weird feeling inside your heart.

I feel like I haven't finished  the chapter of my life yet... truly depressing.
Reposted bysiriusminerva siriusminerva

February 08 2013

mWriter
12:43
Play fullscreen
Fuckin awesome
Reposted bynanowa nanowa

February 05 2013

mWriter
21:21
Milion noży wbija mi się w serce. Ból nie do opisania.

January 30 2013

20:01
9564 c434 420
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaedenpath edenpath

January 28 2013

mWriter
21:42

"Drzwi do grudnia" - Dean Koontz

(...)Często maltretowane dziecko nie tylko wstydzi się swojej krzywdy, ale wręcz czuje się winne, jakby w jakiś sposób na to zasłużyło. Widzisz, te dzieci są zdezorientowane, zdruzgotane swoimi przeżyciami. Nie wiedzą, co czuć, wiedza tylko, że zdarzyło się im coś złego i przez jakąś pokrętną logikę zaczynają oskarżać siebie zamiast dorosłych, którzy je skrzywdzili. W końcu nauczono je wierzyć, że dorośli są mądrzejsi i wiedzą lepiej, że dorośli zawsze mają rację. Boże, nie uwierzysz, jak często one nie rozumieją, że są ofiarami, że nie mają powodów do wstydu. Tracą wszelkie poczucie własnej wartości. Nienawidzą siebie, ponieważ obwiniają się za rzeczy, których nie zrobiły i którym nie mogły zapobiec. A jeśli nienawidzą siebie dostatecznie mocno, zamykają się w sobie.... Odchodzą coraz dalej...


Swoją drogą - świetna książka!

January 27 2013

mWriter
22:25
3131 cc8f 420
Beksiński
Reposted fromangelofdeath angelofdeath viaedenpath edenpath
mWriter
22:14

Ólafur Arnalds - Ljósio

u don't need to say anything. Just listen.

January 25 2013

mWriter
21:43
3617 a209 420
fabulous
Reposted bydichotomoswhoifnotmebloodywristssiriusminervano-longer-koreloca-blueberrykrybusgda

January 24 2013

mWriter
19:39
3050 e52d
Właśnie skończyłem czytać - liczyłem na mocniejsze wrażenia. Nie jestem w pełni usatysfakcjonowany.

January 22 2013

mWriter
19:34
Billy don 't ask why. He just stares at the sky. He says: „Love always leaves you bent, This way I pay the rent”. He makes love a crime.
— Whisper.Nawiedzony dom - Isabel Abedi
mWriter
19:33
nie lepiej 48h bez snu? nie tylko duchy zobaczysz :)
mWriter
19:31
Bawię się ze swoim mózgiem. Ile kaw trzeba wypić, żeby zobaczyć duchy?
Reposted frombvllshit bvllshit viaEphemeral Ephemeral

January 19 2013

mWriter
20:48
7199 eb2d 420
Recommended by mWriter ;-)

January 17 2013

mWriter
18:31
7812 9101 420
Reposted byrudaaaaksha

January 13 2013

mWriter
21:46
Jego wizjonerstwo jest niezwykłe.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl